Fundacja Czysta-Zdrowa
Eko-Polska

Ochrona środowiska w ramach działalności pożytku publicznego

WIĘCEJ…

Fundacja Czysta-Zdrowa
Eko-Polska

Ochrona środowiska w ramach działalności pożytku publicznego

WIĘCEJ…

O nas…

Szanowni Państwo,

Zaśmiecanie środowiska naturalnego w Polsce przybrało poziom katastrofalny.

Lasy Polskie, tak bliskie naszemu sercu, coraz bardziej przypominają wysypiska śmieci i zbędnych odpadów. Dotychczasowe metody sprzątania lasów, wszelkiego rodzaju akcje społeczne, działania leśników są skuteczne tylko na krótki okres czasu. Głównym przesłaniem naszej Fundacji jest strukturalny powrót do naturalnego, czystego stanu lasów. Podejmujemy kroki, aby nie tylko likwidować skutki, ale także przyczyny. Jedną z istotnych przyczyn jest np. niska świadomość ekologiczna naszego społeczeństwa, braki w edukacji szkolnej dzieci i młodzieży, obojętność państwa i samorządów na narastający problem…

To tylko niektóre z przyczyn – jest ich o wiele więcej. Liczymy tutaj na szeroko rozumianą współpracę ze wszystkimi, którym czystość naszych lasów jest bliska, jesteśmy otwarci na Państwa uwagi i spostrzeżenia. Zajmiemy się edukacją, ale sprzątać też będziemy – szczególnie nam bliskie lasy Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz okolice Sosnowca-Kolonii Cieśle. Tutaj mieszkamy i zbieramy grzyby i jagody, więc te lasy są nam najbliższe – nie tylko terytorialnie.

Zarząd Fundacji

O nas…

Szanowni Państwo,

Zaśmiecanie środowiska naturalnego w Polsce przybrało poziom katastrofalny.

Lasy Polskie, tak bliskie naszemu sercu, coraz bardziej przypominają wysypiska śmieci i zbędnych odpadów. Dotychczasowe metody sprzątania lasów, wszelkiego rodzaju akcje społeczne, działania leśników są skuteczne tylko na krótki okres czasu. Głównym przesłaniem naszej Fundacji jest strukturalny powrót do naturalnego, czystego stanu lasów. Podejmujemy kroki, aby nie tylko likwidować skutki, ale także przyczyny. Jedną z istotnych przyczyn jest np. niska świadomość ekologiczna naszego społeczeństwa, braki w edukacji szkolnej dzieci i młodzieży, obojętność państwa i samorządów na narastający problem…

To tylko niektóre z przyczyn – jest ich o wiele więcej. Liczymy tutaj na szeroko rozumianą współpracę ze wszystkimi, którym czystość naszych lasów jest bliska, jesteśmy otwarci na Państwa uwagi i spostrzeżenia. Zajmiemy się edukacją, ale sprzątać też będziemy – szczególnie nam bliskie lasy Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz okolice Sosnowca-Kolonii Cieśle. Tutaj mieszkamy i zbieramy grzyby i jagody, więc te lasy są nam najbliższe – nie tylko terytorialnie.

Zarząd Fundacji

Cele fundacji i zasady działania fundacji

Głównym celem Fundacji jest realizowanie zadań związanych z ochroną środowiska w ramach działalności pożytku publicznego.

Celami Fundacji wynikającymi z działalności pożytku publicznego są:

 • Sprzątanie i oczyszczanie ze wszelkich zanieczyszczeń terenów leśnych, rzek, jezior i wszelkich innych terenów użytku publicznego raz ochrona życia zwierząt leśnych i ich środowiska,
 • Wypracowaniu i gromadzeniu środków finansowych oraz dóbr materialnych z przeznaczeniem na organizowanie, finansowanie i wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska w Polsce,

 • Stymulowaniu i wspieraniu społecznych inicjatyw proekologicznych,
 • Wspieraniu wdrażania nowych rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska,
 • Propagowaniu idei ochrony środowiska,

 • Organizowaniu i wspieraniu edukacji ekologicznej społeczeństwa,
 • Propagowaniu wśród społeczeństwa ekologicznego stylu życia,
 • Wspieraniu rozwoju prac nad odnawialnymi źródłami energii oraz propagowaniu ich stosowania,
 • Promowaniu ekologicznych opakowań biodegradowalnych,
 • Sprzedaż i dystrybucja opakowań i sprzętu biodegradowalnego,
 • Wspieraniu nowych technologii IT w służbie przyrody – przyjazne aplikacje (drony, ekopułapki),
 • Finansowaniu nowych nasadzeń,
 • Wspieranie produkcji żywności opartej na tradycyjnych, naturalnych metodach hodowli oraz ekologicznych, zdrowych uprawach rolnych,
 • Promocja zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej poprzez wskazanie zdrowego odżywiania jako podstawowej zasady utrzymania dobrego stanu zdrowia i zapobiegania chorobom,
 • Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w ust. 2 lit. a) do o) powyżej.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • Wspomaganie finansowe działalności społecznej na rzecz ochrony środowiska i proekologicznych działań gospodarczych,

 • Organizowanie zbiórek surowców wtórnych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • Wspieranie oraz organizowanie akcji polegających na sprzątaniu terenów leśnych, rzek, jezior i wszelkich innych terenów użytku publicznego,
 • Współpracę z instytucjami państwowymi i społecznymi oraz osobami fizycznymi w kraju i za granicą, działającymi na rzecz i w zakresie ochrony środowiska.

 • Cały dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na działalność statutową.

Jesteśmy fundacją powołaną do realizacji zadań w obszarze ochrony środowiska, dlatego możemy przyjmować wpłaty od osób fizycznych i prawnych.

Zrób zbiórkę

Do wspierania sprzątania lasów możesz namówić swoich znajomych. Najprościej będzie zrobić zbiórkę na Facebooku.

Przekaż darowiznę

Jeżeli masz konto na Facebooku, to pieniądze można łatwo przekazywać przy pomocy przycisku „PRZEKAŻ DATEK” Działa to szybciej niż przelew i nie są potrącane żadne prowizje.

Konto fundacji:

MBANK
Numer konta: 66 1140 2004 0000 3402 8097 4611

Poza tym Przyjmujemy również darowizny od -osób fizycznych, -firm, osób prawnych i innych organizacji.
Odbiorca: Fundacja Czysta Zdrowa Eko-Polska
Tytuł przelewu: Darowizna

Kontakt

Fundacja Czysta Zdrowa Eko-Polska

ul. Perla 76
Dąbrowa Górnicza 41-300
e-mail: fundacja@czysta-polska.org

Dziękujemy, wiadomość została wysłana.
Wystąpił problem, prosimy spróbować później.

Kontakt

Fundacja Czysta Zdrowa Eko-Polska

ul. Perla 76
Dąbrowa Górnicza 41-300
e-mail: fundacja@czysta-polska.org

Dziękujemy, wiadomość została wysłana.
Wystąpił problem, prosimy spróbować później.