Polityka prywatności

Informacje podstawowe

Administratorem danych osobowych, których zasady przetwarzania opisujemy w tym dokumencie, jest Fundacja Czysta, Zdrowa Eko-Polska z siedzibą w Dąbrowie Górniczej zwana dalej Fundacją. Aby się z nami skontaktować, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: fundacja@czysta-polska.org lub pocztą tradycyjną na adres siedziby: ul. Perla 76, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

W Polityce prywatności zbieramy najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w naszej organizacji. Wskazujemy kluczowe grupy osób, których dane gromadzimy, oraz wyjaśniamy, w jakich celach to robimy, na jakiej podstawie prawnej, jak długo je przechowujemy. Informujemy również, jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy.

Fundacja dba o ochronę prywatności i informacji przekazywanych przez Użytkowników Serwisu, a w szczególności ich danych osobowych. Gromadzimy dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zarządzania tymi stronami, zapewnienia sprawnego działania oferowanych w ich ramach funkcjonalności oraz analizowania skuteczności komunikacji.

Prawa osób, których dane przetwarzamy

Wszystkim osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, a także prawo żądania sprostowania oraz – w określonych przypadkach – usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Osoby, których dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (np. w przypadku wysyłki podziękowań osobom wspierającym nas darowiznami), mogą zgłosić sprzeciw, oświadczając, że nie życzą sobie, byśmy w ten sposób wykorzystywali ich dane.

Zależy nam na tym, aby realizowanie Twoich praw dotyczących przetwarzanych przez nas danych było jak najprostsze. Jednak jako administrator danych musimy mieć pewność, że nie udostępnimy Twoich danych osobom nieuprawnionym. Dlatego jeśli będziemy mieli wątpliwości co do tego, że osoba, która np. prosi o dostęp do danych lub żąda ich usunięcia, to rzeczywiście osoba, której dane przetwarzamy, możemy zwrócić się do niej z prośbą o dodatkowe informacje.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, możesz złożyć skargę d Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jedna jeśli zauważysz jakiś problem, poinformuj o nim również nas. Dokładamy starań, żeby jak najlepiej chronić Twoje prawa. Jeśli popełnimy błąd, będziemy chcieli go ja najszybciej naprawić.

Czyje dane przetwarzamy i na jakich zasadach

Dane kontaktowe

Dane te są podawane w formularzu kontaktowym lub udostępniane bezpośrednio na nasze skrzynki mailowe. Ich przekazanie Fundacji przez Użytkowników jest dobrowolne. Przetwarzamy je na podstawie uzasadnionego interesu, w celu obsługi korespondencji, w celach wynikających z treści komunikacji lb w celu nawiązania kontaktu w przyszłości. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualne inne informacje zawarte w treści wiadomości. Podanie tych danych jest dobrowolne. Dane przetwarzamy przez czas potrzebny do obsługi spraw wynikających z treści komunikacji. Jeśli nie życzysz kontaktów, wyślij swój sprzeciw na adres fundacja@czysta-polska.org (z użyciem jasnego sformułowania, np. „proszę o wypisanie mnie z listy kontaktów”).

Dane darczyńców

Fundacja pozyskuje środki na swoje działania od darczyńców indywidualnych, instytucji i firm przekazywane przelewem na konto Fundacji lb on-line za pośrednictwem systemu Przelewy24 obsługującym płatności online w polskich bankach i za pośrednictwem kart płatniczych. Przekazanie danych osobowych Fundacji przez Użytkowników jest dobrowolne.

W przypadku darowizny przekazanej nam przelewem na rachunek bankowy przetwarzamy dane osobowe przekazane nam przez bank, czyli: imię i nazwisko, numer rachunku, kwotę darowizny, adres. Jest to niezbędne do wykonania umowy oraz wypełnienia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych (np. na podstawie przepisów dotyczących rachunkowości). Dodatkowe informacje podane w tytule przelewu (np. adres e-mail) przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu np. w celu wysłania podziękowań za wsparcie.

Jeśli nie życzysz sobie takiej formy kontaktu z naszej strony, w tytule przelewu dopisz „Brak adresu” lub wyślij swój sprzeciw (np. o treści „proszę nie wysyłać mi podziękowań za wsparcie”) na adres: fundacja@czysta-polska.org

W przypadku darowizny przekazanej za pośrednictwem naszej strony i system Przelewy24 prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz kwoty darowizny, które są konieczne do obsługi płatności. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny. Adres e-mail służy nam również – na podstawie uzasadnionego interesu – do wysłania podziękowania za wsparcie. Jeśli nie życzysz sobie podziękowań, wyślij swój sprzeciw na adres: fundacja@czysta-polska.org (z użyciem jasnego sformułowania, np. „proszę o wypisanie mnie z listy wysyłkowej dla darczyńców”)

Dane osób wspierających nas darowiznami przetwarzamy przez 5 lat od końca roku kalendarzowego. Darczyńcy mają prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcie lub ograniczenia przetwarzania. W każdej chwili mogą też zgłosić sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania (z użyciem jasnego sformułowania, np. „proszę o wypisanie mnie z bazy kontaktów” wysyłanego na wskazany wyżej adres email).

Dane osób komunikujących się przez Facebooka

Facebook jest administratorem danych osobowych swoich użytkowników i przetwarza je na podstawie własnych regulaminów. kiedy wchodzisz w interakcje z nami poprzez Facebooka (polubienie/obserwowanie strony, reakcje na posty, udostępnianie/retweety, komentarze, wiadomości prywatne) administratorem Twoich danych staje się prócz Facebooka także Fundacja. Dane, takie jak imię i nazwisko/nick, wizerunek, profil publiczny oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach, przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu odpowiedzi na komentarze i wiadomości, utrzymywanie relacji z osobami wchodzącymi z nami w interakcje, a także w celu analizy skuteczności komunikacji.

Twoich interakcji z nami na Facebooku co do zasad nie łączymy z informacjami, które przekażesz nam w inny sposób (np. e-mailem), chyba że coś innego wynika z okoliczności (np. napisałaś/-eś do nas wiadomość prywatną na Facebooku, w której podałaś/-eś adres e-mail z prośbą o kontakt). Nikomu nie przekazujemy Twoich danych osobowych. Miej jednak na uwadze, że do wszystkich informacji o Tobie ma dostęp Facebook.

Powierzanie i przetwarzanie danych

Dane osobowe powierzamy do przetwarzania podmiotom, z którymi na stałe współpracujemy, a które odpowiadają za: obsługę informatyczną Fundacji, obsługę księgową Fundacji i obsługę systemu płatności (dotyczy to danych osób wspierających nas darowiznami). Podmioty te działają na podstawie umów powierzenia i na równi z nami są zobowiązani do zachowania poufności i bezpieczeństwa wszelkich danych osobowych, które zostały im udostępnione.

Ponadto w przypadku korzystania z komunikacji pocztą tradycyjną dane osobowe powierzamy do przetwarzania pośrednikom pocztowym (Poczcie Polskiej oraz innym firmom działającym na podstawie prawa pocztowego) na podstawie umów powierzenia i regulaminów usług.

W niektórych sytuacjach przekazujemy dane innym odbiorcom (np. współpracującym z nami przy organizacji szkolenia lub innego wydarzenia). W takich przypadkach zawsze o tym uprzednio informujemy.

Większość danych przechowujemy w formie elektronicznej: przede wszystkim na wynajętym serwerze, a także – w ograniczonym zakresie – na komputerach biurowych, zewnętrznych dyskach oraz w telefonach. Przetwarzamy dane za pośrednictwem narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez zespół i podmioty współpracujące z Fundacją.

Informacje dodatkowe

Opisane zasady ochrony prywatności dotyczą strony internetowej www.czysta-polska.org, której jesteśmy wyłącznym administratorem. Nie odpowiadamy za politykę prywatności innych stron internetowych, do których linki znajdują się na naszej stronie.

W razie pytań dotyczących polityki prywatności Fundacji Czysta Zdrowa Eko-Polska, prosimy o kontakt na adres: fundacja@czysta-polska.org