Grzybów nie znalazłem, ale śmieci w naszych lasach nigdy nie brakuje. Przykry widok! Mówimy NIE zaśmiecaniu!